Romantico est, dalle smokey mountains agli outer banks